Kontakt z nami: tel. 606 547 825    email amc@amcnet.pl

Szkolenia

Oferujemy szkolenia, podczas których zachęcamy do eksperymentowania, doświadczania, refleksji i odkrywania różnych perspektyw. Często sięgamy do nietypowych źródeł spoza biznesu i zachęcamy do wyciągania wniosków dla siebie. Jesteśmy zdania, że jest to najbardziej skuteczna metoda uczenia się i wdrażania zmian. Bo wszystko zaczyna się w głowie.

Jak pracujemy?

·         projekty, które realizujemy, posiadają  ustalone wspólnie z klientem cele biznesowe

·         szkolenia zamknięte szyjemy na miarę, odpowiadając na konkretne wyzwania biznesowe klienta

·         bazujemy na studiach przypadków zarówno znanych międzynarodowych firm i organizacji, jak i spoza biznesu

·         przed realizacją szkoleń w formie zamkniętej dokonujemy gruntownego badania potrzeb szkoleniowych, aby program szkolenia w 100% odpowiadała potrzebom uczestników i organizacji

·         przygotowujemy dla uczestników zarówno zadania przedszkoleniowe, jak i poszkoleniowe

·         w programach zamkniętych stosujemy warsztaty follow-up jako element podsumowania i refleksji

Jaką wartość przynosimy klientowi?

·         pracujemy nad tymi aspektami biznesu, które są ważne dla klienta i wspieramy w realizacji konkretnych celów biznesowych, ustalonych z klientem

·         szkolenia uwzględniają kontekst organizacji, przez co wnioski i doświadczenia uczestników są możliwe do wdrożenia, czyli mają przełożenie na praktykę

·         dzięki stosowanym narzędziom i metodom stanowimy alternatywę dla standardowych szkoleń – w trakcie szkolenia nie ćwiczymy scenek, ale budujemy zaangażowanie do zmiany i poszerzamy perspektywę

·         stosujemy studia przypadków znanych zarówno znanych międzynarodowych firm i organizacji, jak i spoza biznesu, a wyciągane wnioski uczestnicy przekładają na swoją organizację

·         wnosimy dużo pozytywnej energii, inspiracji i świeżej perspektywy

Szkolenia
Warsztaty
Rozwój dla Ciebie
Rozwój organizacji
Rozwój talentów i liderów
Początek strony