Kontakt z nami: tel. 606 547 825    email amc@amcnet.pl

Warsztaty

Warsztaty dla Ciebie

Wierzymy, że aby rozumieć świat i odnieść sukces, trzeba być projektantem, który używa myślenia wizualnego.  Stawiamy zatem na kreatywność, innowacyjność i komunikację wizualną jako klucze do tworzenia wartości i do tego namawiamy w trakcie współpracy z nami. Tworzymy zróżnicowane zespoły robocze, aby mieć jak najwięcej punktów widzenia. Klient definiuje swój cel i pracuje nad rozwiązaniami, my natomiast prowadzimy energetyczne warsztaty action learning, pobudzające do myślenia i poszukiwania rozwiązań.

Action learning to doskonała metoda na rozwój w sytuacji, gdy nie ma jednoznacznej odpowiedzi na konkretne wyzwanie biznesowe.

Jak pracujemy?

·         projekty, które realizujemy, posiadają  ustalone wspólnie z klientem cele biznesowe

·         warsztaty szyjemy na miarę, odpowiadając na konkretne wyzwania biznesowe klienta

·         kanwę proponowanych przez nasz warsztatów stanowi action learning

·         często pracujemy na założeniach i schemacie modelu biznesowego (The Business Model Canvas, Strategyzer.com)

·         przed realizacją warsztatów dokonujemy gruntownego badania potrzeb organizacji, aby program warsztatu w 100% je zaspokajał

Jaką wartość przynosimy klientowi?

·         pracujemy nad tymi aspektami biznesu, które są ważne dla klienta i wspieramy w realizacji konkretnych celów biznesowych, ustalonych z klientem

·         warsztaty uwzględniają kontekst organizacji, a my angażujemy uczestników w tworzenie rozwiązań możliwych do wdrożenia, czyli mających przełożenie na praktykę

·         nikt nie zna organizacji tak, jak jej członkowie, trzeba tylko tę wiedzę znaleźć i przełożyć na konkretne rozwiązania, i to jest właśnie nasza misja i wartość dodana dla klienta, ponieważ odkrywamy potencjał jego organizacji

·         budujemy zaangażowanie do zmiany i poszerzamy perspektywę

·         wnosimy dużo pozytywnej energii, inspiracji i świeżej perspektywy

Action learning w działaniu

Action learning w działaniu
Szkolenia
Warsztaty
Rozwój dla Ciebie
Rozwój organizacji
Rozwój talentów i liderów
Początek strony