Kontakt z nami: tel. 606 547 825    email amc@amcnet.pl

Rozwój organizacji

Wspólnie z klientami tworzymy szyte na miarę rozwiązania w obszarze rozwoju zespołów i organizacji, które powstają na drodze pracy warsztatowej. Klienci wnoszą swoje wyzwania biznesowe i dotychczasowe doświadczenia, a my wnosimy resztę. Stosujemy metody pracy oparte na myśleniu wizualnym i action learning. Jesteśmy zdania, że w świecie VUCA potrzebne są nowe narzędzia, sposób myślenia oraz umiejętności i metody ich nabywania, aby poradzić sobie z tempem otoczenia.

 

Warsztaty action learning

Prowadzimy warsztaty problemowe metodą action learning z zastosowaniem myślenia wizualnego. Zastosowanie technik myślenia wizualnego powoduje, że porządkujemy swoje myśli, co jest szczególnie istotne w dzisiejszym świecie przeładowanym informacjami. Pracujemy na realnych wyzwaniach biznesowych z wykorzystaniem doświadczenia, wiedzy i umiejętności uczestników warsztatów w połączeniu z naszymi narzędziami, inspiracją i pytaniami. W efekcie powstają świeże, nowatorskie rozwiązania. Przykładem warsztatu action learning może być wypracowanie planu wdrożenia zmiany lub planu działań po badaniu satysfakcji pracowniczej.

 

Szkolenia i warsztaty dla zespołów

Z nami powstają efektywne zespoły – pracujemy z zespołami na poziomie zarówno konkretnej komórki organizacyjnej, jak i całej organizacji, na przykład z zespołami projektowymi. Oferujemy angażujące szkolenia i warsztaty, zarówno rozwojowe, jak i problemowe.

W czym się specjalizujemy?

·         efektywna praca zespołowa

·         dzielenie się wiedzą w zespole

·         komunikacja w zespole

·         innowacyjność w zespole

Jak możemy wesprzeć Ciebie i Twoją organizację w rozwoju?

Rozwój dla Ciebie
Rozwój organizacji
Rozwój talentów i liderów
There is no learning without action
and no action without learning
Reg Revans
Początek strony