AMCNET kadry blogKadra średniego szczebla odgrywa kluczową rolę w organizacji, nie tylko w trakcie wdrażania zmian. Dlaczego? Bo jest naturalnym łącznikiem pomiędzy tzw. „górą”, czyli kadrą zarządzającą  z poziomu strategicznego, a pracownikami. Niestety, często bywa zaniedbywana, również w sensie rozwoju kompetencji, i pozostawiona sama sobie. Jak ma zatem stać się orędownikiem zmian, gdy zazwyczaj jest tak, że to „góra” coś wymyśla, a kadra średniego szczebla ma to po prostu wdrożyć? Pojawia się uczucie niepewności. Niepewność nie jest niczym szczególnym w zmianie – wręcz odwrotnie, jest zupełnie naturalna. Można zdefiniować ją krótko jako obawę o wyniki zmiany, w tym również o własną pozycję. W tolerowalnej dawce niepewność może działać na korzyść, ponieważ mobilizuje do działania. Ale z niepewnością jest tak, że ludzie jej nie lubią i dążą do jej redukcji. Poniżej 5 wskazówek, jak możemy pomóc kadrze średniego szczebla w redukcji niepewności w sposób kontrolowany.

Zaangażuj w tworzenie zmiany

Aby zmianę udało się efektywnie wdrożyć, kierownicy muszą zrozumieć cele i potrzebę zmiany. Muszą znać odpowiedź na takie podstawowe pytania, jak na przykład, jak zmiana wpłynie na całą firmę? Jak zmiana wpłynie na ich zespół? Co będą z tego mieć?

Dopiero wtedy, gdy to zrozumieją, mogą iść z przekazem do swoich pracowników.

Rola kadry średniego szczebla w zmianie może być trojaka – kreator, twórca i wdrożeniowiec. Zdecydowanie optuję za tym, aby kierownicy byli kreatorami i twórcami, dzięki czemu będą wiedzieć więcej, bardziej się zaangażują i staną się bardziej przekonujący dla swoich pracowników.

Komunikacja, komunikacja i jeszcze raz komunikacja

Pierwsze skrzypce odgrywają bezpośrednie spotkania z kadrą zarządzającą wyższego szczebla i dwustronna komunikacja. Ważna jest również możliwość pozyskania potrzebnych informacji, wskazówek i informacji zwrotnej od przełożonych wyższego szczebla. Tak, również w zmianie istotna jest informacja zwrotna – zadaniem kadry wyższego szczebla jest monitorowanie działań kierowników i udzielanie im konstruktywnej informacji zwrotnej.  

Daj możliwość udziału w podejmowaniu decyzji

Kadra średniego szczebla jest bardzo dobrym źródłem wiedzy, zarówno w trakcie projektowania, jak i wdrażania zmiany. Wykorzystaj więc ten zasób szczególnie w fazie przekładania wizji zmiany na konkretne działania. Atutem kadry średniego szczebla jest również to, że ma dostęp do pracowników, bezpośrednio zaangażowanych w działania operacyjne i może dostarczyć praktycznych wskazówek i informacji na temat tego, jak proponowane zmiany wpłyną na pracowników, klientów itd.  

Daj wsparcie

Wsparcie kadry wyższego szczebla jest szczególnie istotne w trakcie wdrażania zmian. Mówimy tutaj o potrzebnych zasobach, w tym o informacjach, czasie i odpowiednich narzędziach.  

Pozwól na współpracę

Mam na myśli systemowe rozwiązania w postaci wymiany najlepszych praktyk i informacji zwrotnej w ramach kadry średniego szczebla, na przykład w ramach cyklicznych spotkań roboczych. Ta forma jest szczególnie istotna w fazie wdrożenia zmiany, gdy jest potrzeba wymiany doświadczeń i poszukania wsparcia. A kto może stanowić lepszego partnera, niż ktoś, kto próbuje poradzić sobie dokładnie z takimi samymi problemami?