ANCNET wizja

O wizji i jej znaczeniu w zarządzaniu powiedziano już chyba wszystko. Dobrze sformułowana, inspirująca i ambitna wizja to podstawa stworzenia zespołu. Jeżeli Twoi pracownicy nie wiedzą, w jakim kierunku zmierzają, to nie oczekuj od nich proaktywności, a tym bardziej kreatywności.

Sama wizja oczywiście nie wystarcza, aby zespół był kreatywny. Czego zatem potrzebujesz? Wyrwania ludzi ze strefy komfortu – znawcy tematu mówią, że najlepszą drogą do innowacji są ograniczenia. Jeżeli ludzie nie czują się z czymś dobrze, będą próbować to zmieniać. A skoro działanie według dotychczasowych schematów nie pomaga, to nie pozostaje nic innego, jak pobudzić swoją kreatywność.

Brak komfortu pojawia się w sytuacji zmiany. Ale tutaj trzeba pamiętać o jednej rzeczy – granica pomiędzy dyskomfortem a strachem jest bardzo cienka. Strach to zabójca kreatywności, paraliżuje i powoduje koncentrację przede wszystkim na ochronie samego siebie. Dyskomfort powoduje, że coś chce się z tym zrobić, napędza do działania.

Jaka więc powinna być Twoja wizja?

Po pierwsze, musi być ambitna, ale nie może paraliżować.

Po drugie, powinna wzbudzać pozytywne emocje i inspirować do działania.

Po trzecie, powinna odnosić się do wizji organizacji.

Po czwarte, powinna być wspólnym dziełem całego zespołu.

Po piąte, powinna dawać pracownikom szerszą perspektywę.

Po szóste, powinna integrować pracowników wokół wspólnych celów i działań.

I wreszcie po siódme – wizja powinna zostać naniesiona na papier. Po prostu ją narysuj, bo czego nie można narysować, nie można też wdrożyć.

Możesz skorzystać z gotowego wzorca, dostępnego tutaj.