InnowacyjnoscAMC

10 najlepszych praktyk menadżerskich

Czym jest innowacyjność? Innowacyjność to działania pracowników, które w skrócie polegają na analizowaniu stanu obecnego i generowaniu nowych pomysłów, prowadzących do poprawy tego stanu.

Jakie praktyki powinni stosować menadżerowie, aby ich zespoły były bardziej innowacyjne? Poniżej kilka najważniejszych.

Praktyka nr 1

Daj swoim pracownikom jasny sygnał, że ich pomysły są mile widziane, a wręcz oczekiwane. Zrób to na przykład na najbliższym spotkaniu zespołu. Możesz przedstawić jakiś obszar zagadnień, gdzie pomysły są szczególnie istotne już dzisiaj. I słuchaj pomysłów pracowników. Nie odsyłaj do kogoś innego, nie zasłaniaj się brakiem czasu. Wdróż na przykład praktykę „Piątki z innowacją” – w każdy piątek bądź dostępny dla pracowników w określonych godzinach, aby porozmawiać o pomysłach i nowych rozwiązaniach.

Praktyka nr 2

Prowadź dialog. Zachęcaj do podważania status quo. Tłumacz, że sytuacja, w jakiej organizacja jest dzisiaj, nie potrwa wiecznie, bo świat i rynek zmieniają się w szybkim tempie, warto więc szukać pomysłów i nowych, lepszych rozwiązań. Zachęcaj do obserwacji rynku i konkurencji, i czerpania stamtąd inspiracji.

Praktyka nr 3

Deleguj zadania, ale nie deleguj rozwiązań. Daj pracownikom samodzielność i czas na generowanie rozwiązań. Nie bój się delegować wyzwań. Zostaw pracownikom przeanalizowanie wyzwania i wypracowanie rozwiązania. Być może pojawią się nowe aspekty, o których nie wiedziałeś albo na które nie zwróciłbyś uwagi.

Praktyka nr 4

Stwórz prosty system do zarządzania innowacjami, dzięki czemu żaden z Twoich pracowników nie będzie miał poczucia, że nie potraktowałeś jego pomysłu poważnie. Twój system powinien precyzować, jakich informacji na temat pomysłu oczekujesz, na przykład jakie są korzyści dla organizacji, jakie są korzyści dla klientów, po czym organizacja pozna, że zaszła zmiana itp.

Praktyka nr 5

Stawiaj na rozwój swoich pracowników. Udział w szkoleniach, konferencjach itp. pozwala im na budowanie sieci kontaktów oraz zdobywanie wiedzy i poznawanie nowych praktyk rynkowych, z których jakąś część można z powodzeniem przełożyć na konkretne pomysły dla Twojej organizacji.

Praktyka nr 6

Pozwól pracownikom na eksperymentowanie i podejmowanie ryzyka w rozsądnych granicach. Pamiętaj, aby porażki traktować jako lekcje, z których wyciąga się wnioski na przyszłość, a nie jako powód do ukarania pracownika. Pracownik raz ukarany, nie przyjdzie więcej z żadnym pomysłem.

Praktyka nr 7

Udzielaj informacji zwrotnej, zarówno na temat samego pomysłu, jak i jego dalszych losów. Omawiaj, dopytuj, konsultuj pomysł z pomysłodawcą. Nie pomijaj go na żadnym etapie. W sytuacji, gdy pomysł nie został zaakceptowany, wyjaśnij pracownikowi, dlaczego tak się stało.

Praktyka nr 8

Angażuj pracowników w proces decyzyjny. Kiedy masz do podjęcia jakąś decyzję, konsultuj ją ze swoim zespołem. To doskonała możliwość na poznanie ich opinii, poglądów i pomysłów. I na poszerzenie perspektywy, zarówno Twojej, jak i zespołu.

Praktyka nr 9

Postaw na pracę zespołową. To mit, że najlepsze pomysły powstają w samotności. Najlepsze pomysły rodzą się w zespole, ponieważ członkowie zespołu inspirują się wzajemnie. Deleguj to samo większe zadanie lub projekt kilku osobom z zespołu, prowadź sesje pracy nad jakimś wyzwaniem z wykorzystaniem na przykład burzy mózgów.

Praktyka nr 10

Pamiętaj o celebracji wdrożenia każdego pomysłu, nawet tego najmniejszego. Nic tak nie buduje morale pracowników, jak Twoje zauważenie i docenienie sukcesu.

Wszystkie praktyki to doskonałe okazja do zaangażowania pracowników. Pamiętaj, że bez zaangażowania nie masz co liczyć na innowacyjność.